Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

HR Award

HR Award

V roce 2018 získala UTB ve Zlíně prestižní HR Award pro dvě výzkumná centra UTB ve Zlíně – Centrum polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu, a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech na Fakultě aplikované informatiky. Tato centra nastavila transparentní pracovní prostředí v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to včetně genderové rovnosti.

Naším cílem je rozšířit toto ocenění na celou Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít