Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Partneři a projekty

Mezinárodní vzdělávací projekty

Jednou z cest rozvoje internacionalizace na UTB je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).

Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech – např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

Jak se zapojit? (seznam vybraných projektů)

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím? Kontakujte nás!

Zapojení UTB v mezinárodních vzdělávacích projektech (probíhající i ukončené  projekty) je možné nalézt v menu.

Fakulty a součásti

Zavřít