UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Partneři a projekty

Projekty

Jednou z cest rozvoje internacionalizace na UTB je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).

Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech – např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

Jak se zapojit? (seznam vybraných projektů)

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím? Kontakujte nás!

Zapojení UTB v mezinárodních vzdělávacích projektech (probíhající projekty)

2017 – 2019 ERASMUS+ KA107 Credit Mobility
(Izrael)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

2017 – 2018 SHARE (ASEAN-EU)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Fakulta logistiky a krizového řízení
– řešitel za FLKŘ: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

CIII-RS-1011-04-1819  „Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST))“

Fakulta managementu a ekonomiky je zapojena do následující sítě:
– řešitel za FaME: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

CIII-SK-0505-08-1718 Rural Tourism Programs Network

Fakulta technologická je zapojena do následujících sítí:
– řešitel za FT: Ing. Jitka Baďurová, Ph.D.

CIII-RO-0013-13-1718Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing
CIII-PL-0033-13-1718Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs of study
CIII-SK-1018-03-1718Biology, Biotechnology and Food Sciences
CIII-PL-0901-04-1718Teaching and research in advanced manufacturing
CIII-RO-0202-11-1718Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region
CIII-SK-0067-13-1718ADVANCES IN MACHINING : skills and competencies for the future – part 2
CIII-HR-0108-11-1718Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

Uzavřené projekty

2015 – 2017 ERASMUS+ KA107 Credit Mobility
(Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan Ukraine, Russia)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

2013 – 2017 EFFORT – Education Force: Driving Mobility for EU – East Europe Cooperation

Koordinátor: Alexander Technological Institution of Thessaloniki, Řecko

2013 – 2017 EACEA II – Euro-Asian Cooperation for Excellence and Advancement II

Koordinátor: University of Ljubljana, Slovinsko

Zavřít

Fakulty a součásti