Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vzdělávací projekty

CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Více informací na webu www.ceepus.info

Univerzita Tomáše Bati je aktuálně zapojena do následujících sítí:

Fakulta logistiky a krizového řízení

řešitel za FLKŘ: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

CIII-RS-1011-05-1920 / CIII-RS-1011-06-2021

Fakulta managementu a ekonomiky

řešitel za FaME: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

CIII-SK-0505-08-1718 Rural Tourism Programs Network

CIII-RS-1011-06-2021

Fakulta technologická

Název sítěKoordinátor
CIII-HR-0108-13-1920 / CIII-HR-0108-14-2021prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
CIII-PL-0033-15-1920 / CIII-PL-0033-16-2021doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
CIII-PL-0901-06-1920 / CIII-PL-0901-07-2021prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
CIII-RO-0013-15-1920 / CIII-RO-0013-16-2021doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
CIII-RO-0202-13-1920 / CIII-RO-0202-14-2021prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
CIII-SK-0067-15-1920 (Umbrella Network) / CIII-SK-0067-16-2021prof. Dr.Ing. Vladimír Pata
CIII-SK-1018-05-1920 / CIII-SK-1018-06-2021doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít