Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Dokumenty pro uchazeče

Rok 2024

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 19/2024 – nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2022 a Smernici rektora č. 17/2024
Poplatky za studium v cizím jazyce v akademickém roce 2025/2026

 • Příloha č. 1 – Výše poplatku za studium v cizím jazyce v akademickém roce 2025/2026

Směrnice rektora č. 18/2024 – nahrazuje Směrnici rektora č. 9/2022
Stanovení koeficientů vyjadřujících náklady na zajištění kvality studia ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce na UTB ve Zlíně v akademickém roce 2025/2026

Směrnice rektora č. 5/2024 – od 1. 9. 2024 nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2023
Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2025/2026 a poplatky za delší studium v akademickém roce 2024/2025

 

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 7/2024
Dny otevřených dveří na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2024/2025

 


 

Rok 2023

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 28/2023 – doplňuje Směrnici rektora č. 13/2017 a nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2022
Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

 • Příloha č. 1 – Podklady pro posouzení splnění podmínky dosažení vzdělání
 • Příloha č. 2 – Forma dokumentů
 • Příloha č. 3 – Mezinárodní smlouvy, které upravují automatickou rovnocennost dokladů o vzdělání

Směrnice rektora č. 3/2023 – od 1. 9. 2023 nahrazuje Směrnicí rektora č. 3/2022
Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2024/2025 a poplatky za delší studium v akademickém roce 2023/2024

 


 

Rok 2021

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 16/2021 – nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2020
Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

 • Příloha č. 1 – Minimální kompetence studentů se specifickými potřebami
 • Příloha č. 2 – Standardy servisních a organizačních opatření pro studenty se specifickými potřebami
 • Příloha č. 3 – Dohoda o poskytování služeb studentům se specifickými potřebami na UTB
 • Příloha č. 4 – Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče se specifickými potřebami o studium na UTB
 • Příloha č. 5 – Žádost – Podpora mobilit studentů se SP

Směrnice rektora č. 12/2021 – od 1.11.2021 nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2021
Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB

Směrnice rektora č. 8/2021 – od 1.11.2021 nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2021
– nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2020
Studium zahraničních studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných v cizím a českém jazyce na UTB

 


 

Rok 2019

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 35/2019 – nahrazuje Směrnice rektora č. 11/2018, 10/2018, 18/2015, 17/2015 a 13/2014
Pravidla pro přiznání stipendia vypláceného z prostředků fondu určeného na podporu internacionalizace pro zahraniční studenty v prezenčních studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice rektora č. 20/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 20/2017
Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 12/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 5/2018
Standardy studijních programů UTB

 


 

Rok 2018

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 8/2018 – nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2017
Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB

 • Příloha č. 1 – Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB

Směrnice rektora č. 4/2018 – nahrazuje Směrnici rektora č. 29/2017
Stipendium pro studenty doktorského studia uskutečňovaného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na vysokoškolských ústavech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 


 

Rok 2017

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 26/2017
Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

 • Příloha č. 1 – Doklad dosvědčující pedagogickou praxi pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
 • Příloha č. 2 – Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
 • Příloha č. 3 – Seznam ohlasů na práce uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 25/2017 – nahrazuje Směrnici rektora č, 15/2013
Vědecké spisy

Směrnice rektora č. 13/2017 – nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2016
Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Směrnice rektora č. 6/2017
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Programmes in the English Language, Accredited at Tomas Bata University in Zlín

Směrnice rektora č. 5/2017
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů, uskutečňovaných v českém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice rektora č. 1/2017
Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 5/2014 – Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případě těhotenství, porodu či rodičovství

 • Příloha č. 1 – Směrnice rektora č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1

 

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 7/2017 – nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 20/2012
Poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím

 • Příloha č. 1 – Záznam o poskytování informace dle § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
 • Příloha č. 2 – Sazebník úhrad za poskytování informací

 


 

Rok 2016

Směrnice kvestora:

Směrnice kvestora č. 6/2016 – nahrazuje Směrnici kvestora č. 14/2015
Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů

 • Příloha č. 1 – Stanovení variabilního symbolu pro platby za nadstandardní úkony spojené se studiem dle Směrnice kvestora č. 6/2016 – platné od 1. 5. 2019

 


 

Rok 2014

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 15/2014 – nahrazuje Pokyn prorektorů č. 1/2010
Zaznamenávání informací o výjezdech studentů, absolventů a zaměstnanců UTB ve Zlíně do zahraničí, výjezdech studentů UTB ve Zlíně na tuzemské mobility, příjezd studentů a zaměstnanců ze zahraničních univerzit na UTB ve Zlíně a příjezdech studentů na tuzemské mobility

Směrnice rektora č. 5/2014 – nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2013
Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případech těhotenství, porodu či rodičovství

 


 

Rok 2012

Směrnice rektora:

Směrnice rektora č. 7/2012
Řád Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně
 


 

Fakulty a součásti

Zavřít