UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Dokumenty pro uchazeče

Směrnice k přijímacímu řízení.

Rok 2018

Směrnice rektora č. 3/2018 – od 1. 9. 2018 nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2017
Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 a studium v akademickém roce 2018/2019

 

Rok 2017

Směrnice rektora č. 27/2017
Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 11/2017 – Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a studium v akademickém roce 2017/2018

  • Příloha č. 1 – Směrnice rektora č. 11/2017 v plném znění včetně Dodatku č. 1

Směrnice rektora č. 13/2017 – nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2016
Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Směrnice rektora č. 11/2017 – nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2017
Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a studium v akademickém roce 2017/2018

  • Příloha č. 1 – Směrnice rektora č. 11/2017 v plném znění včetně Dodatku č. 1

 

Rok 2011

Směrnice rektora č. 24/2011 – nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2011
Studium zahraničních studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce

Zavřít

Fakulty a součásti