Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Název vnitřního předpisuPlatnost odÚčinnost od
Statut UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
I. změny Statutu UTB ve ZlíněI. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně28. 6. 20171. 9. 2017
II. změny Statutu UTB ve ZlíněII. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně28. 3. 201828. 3. 2018
III. změny Statutu UTB ve ZlíněIII. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně11. 3. 201911. 3. 2019
IV. změny Statutu UTB ve ZlíněIV. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
V. změny Statutu UTB ve ZlíněV. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně31. 8. 202031. 8. 2020
VI. změny Statutu UTB ve ZlíněVI. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně19. 5. 202219. 5. 2022
Volební řád AS UTB14. 12. 201614. 12. 2016
I. změny Volebního řádu AS UTBI. Úplné znění Volebního řádu AS UTB4. 12. 20184. 12. 2018
Jednací řád AS UTB ve Zlíně30. 11. 202030. 11. 2020
I. změny Jednacího řádu AS UTB ve ZlíněI. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně19. 5. 202219. 5. 2022
Mzdový předpis UTB ve Zlíně23. 1. 20171. 4. 2017
I. změny Mzdového předpisu UTB ve ZlíněI. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně26. 9. 20181. 10. 2018
II. změny Mzdového předpisu UTB ve ZlíněII. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně11. 3. 201911. 3. 2019
III. změny Mzdového předpisu UTB ve ZlíněIII. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
IV. změny Mzdového předpisu UTB ve ZlíněIV. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně29. 7. 20201. 9. 2020
V. změny Mzdového předpisu UTB ve ZlíněV. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně8. 8. 20221. 9. 2022
Jednací řád Vědecké rady UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
I. změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve ZlíněI. Úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
II. změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve ZlíněII. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně4. 2. 20214. 2. 2021
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně23. 1. 201723. 1. 2017
I. změny Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve ZlíněI. úplné znění Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně22. 10. 202022. 10. 2020
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně27. 2. 20171. 9. 2017
I. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve ZlíněI. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně18. 1. 20181. 9. 2018
II. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve ZlíněII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
III. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve ZlíněIII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně4. 2. 20214. 2. 2021
Stipendijní řád UTB ve Zlíně4. 4. 20171. 9. 2017
I. změny Stipendijního řádu UTB ve ZlíněI. Úplné znění Stipendijního řádu UTB ve Zlíně5. 12. 20195. 12. 2019
Disciplinární řád pro studenty UTB ve Zlíně9. 2. 20179. 2. 2017
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB28. 6. 201728. 6. 2017
I. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTBI. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB25. 7. 201925. 7. 2019
II. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTBII. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB29. 7. 202029. 7. 2020
III. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTBIII. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB19. 5. 202219. 5. 2022
Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
Řád hospodaření a účtování UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce a pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně25. 7. 201925. 7. 2019
I. změny Řádu habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněI. úplné znění Řádu habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně4. 2. 20214. 2. 2021
Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně28. 6. 201728. 6. 2017
I. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve ZlíněI. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně28. 3. 201828. 3. 2018
II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve ZlíněII. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně11. 3. 20191. 9. 2019
III. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve ZlíněIII. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně25. 7. 20191. 9. 2019
IV. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve ZlíněIV. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně19. 5. 202219. 5. 2022
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017

Fakulty a součásti

Zavřít