UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Název vnitřního předpisuPlatnost odÚčinnost od
Statut UTB ve Zlíně
I. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
II. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
III. změny Statutu UTB ve Zlíně
— (III. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně)
5. 1. 2017
28. 6. 2017
 

28. 3. 2018

 

11. 3. 2019

5. 1. 2017
1. 9. 2017
 

28. 3. 2018

 

11. 3. 2019

Volební řád AS UTB
I. změny Volebního řádu AS UTB
— (I. Úplné znění Volebního řádu AS UTB)
14. 12. 2016
4. 12. 2018
14. 12. 2016
4. 12. 2018
Jednací řád AS UTB ve Zlíně
I. změny Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně)
II. změna Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně)
14. 12. 2016
14. 6. 2018

 
13. 2. 2019

14. 12. 2016
14. 6. 2018

 
13. 2. 2019

Mzdový předpis UTB ve Zlíně
I. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně
— (I. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně)
II. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně
— (II. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně)
23. 1. 2017
26. 9. 2018

 
11. 3. 2019

1. 4. 2017
1. 10. 2018

 
11. 3. 2019

Jednací řád Vědecké rady UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně23. 1. 201723. 1. 2017
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně
I. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně
— (
I. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně)
27. 2. 2017
18. 1. 2018
1. 9. 2017
1. 9. 2018
Stipendijní řád UTB ve Zlíně4. 4. 20171. 9. 2017
Disciplinární řád pro studenty UTB ve Zlíně9. 2. 20179. 2. 2017
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB28. 6. 201728. 6. 2017
Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně5. 1. 20175. 1. 2017
Řád hospodaření a účtování UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce a pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017
Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
I. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
— (I. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně)
II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně
— (II. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně)
28. 6. 2017
28. 3. 2018

 
11. 3. 2019

28. 6. 2017
28. 3. 2018

 
1. 9. 2019

Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB ve Zlíně4. 4. 20174. 4. 2017

 

Zavřít

Fakulty a součásti