Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Název vnitřního předpisu Platnost od Účinnost od
Statut UTB ve Zlíně 5. 1. 2017 5. 1. 2017
I. změny Statutu UTB ve Zlíně I. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 28. 6. 2017 1. 9. 2017
II. změny Statutu UTB ve Zlíně II. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 28. 3. 2018 28. 3. 2018
III. změny Statutu UTB ve Zlíně III. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 11. 3. 2019 11. 3. 2019
IV. změny Statutu UTB ve Zlíně IV. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 25. 7. 2019 25. 7. 2019
V. změny Statutu UTB ve Zlíně V. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 31. 8. 2020 31. 8. 2020
VI. změny Statutu UTB ve Zlíně VI. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 19. 5. 2022 19. 5. 2022
VII. změny Statutu UTB ve Zlíně VII. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 27. 3. 2023 27. 3. 2023
VIII. změny Statutu UTB ve Zlíně VIII. Úplné znění Statutu UTB ve Zlíně 18. 4. 2024 18. 4. 2024
Volební řád AS UTB 14. 12. 2016 14. 12. 2016
I. změny Volebního řádu AS UTB I. Úplné znění Volebního řádu AS UTB 4. 12. 2018 4. 12. 2018
Jednací řád AS UTB ve Zlíně 30. 11. 2020 30. 11. 2020
I. změny Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně I. Úplné znění Jednacího řádu AS UTB ve Zlíně 19. 5. 2022 19. 5. 2022
Mzdový předpis UTB ve Zlíně 23. 1. 2017 1. 4. 2017
I. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně I. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně 26. 9. 2018 1. 10. 2018
II. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně II. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně 11. 3. 2019 11. 3. 2019
III. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně III. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně 25. 7. 2019 25. 7. 2019
IV. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně IV. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně 29. 7. 2020 1. 9. 2020
V. změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně V. Úplné znění Mzdového předpisu UTB ve Zlíně 8. 8. 2022 1. 9. 2022
Jednací řád Vědecké rady UTB ve Zlíně 5. 1. 2017 5. 1. 2017
I. změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně I. Úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně 25. 7. 2019 25. 7. 2019
II. změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně II. úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady UTB ve Zlíně 4. 2. 2021 4. 2. 2021
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně 23. 1. 2017 23. 1. 2017
I. změny Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně I. úplné znění Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UTB ve Zlíně 22. 10. 2020 22. 10. 2020
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně 27. 2. 2017 1. 9. 2017
I. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně I. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně 18. 1. 2018 1. 9. 2018
II. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně II. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně 25. 7. 2019 25. 7. 2019
III. změny Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně III. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně 4. 2. 2021 4. 2. 2021
Stipendijní řád UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 1. 9. 2017
I. změny Stipendijního řádu UTB ve Zlíně I. Úplné znění Stipendijního řádu UTB ve Zlíně 5. 12. 2019 5. 12. 2019
Disciplinární řád pro studenty UTB ve Zlíně 9. 2. 2017 9. 2. 2017
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 28. 6. 2017 28. 6. 2017
I. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB I. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 25. 7. 2019 25. 7. 2019
II. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB II. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 29. 7. 2020 29. 7. 2020
III. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB III. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 19. 5. 2022 19. 5. 2022
IV. změny Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB IV. úplné znění Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB 27. 3. 2023 27. 3. 2023
Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně 27. 3. 2023 27. 3. 2023
Řád hospodaření a účtování UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017
Řád pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce a pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017
Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 25. 7. 2019 25. 7. 2019
I. změny Řádu habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně I. úplné znění Řádu habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 4. 2. 2021 4. 2. 2021
Řád pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 28. 6. 2017 28. 6. 2017
I. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně I. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 28. 3. 2018 28. 3. 2018
II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně II. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 11. 3. 2019 1. 9. 2019
III. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně III. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 25. 7. 2019 1. 9. 2019
IV. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně IV. úplné znění Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně 19. 5. 2022 19. 5. 2022
Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 4. 4. 2017

Fakulty a součásti

Zavřít