Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Ostatní poskytovatelé

Ministerstvo zemědělství

QK – Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ (2017 – 2025)

Fakulta technologická

Spoluřešitelské projekty

QK1710156 Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami
Řešitel: František Buňka
Doba řešení: 2017-2021

QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
Řešitel: František Buňka
Doba řešení: 2019 -2021

Univerzitní  institut

Spoluřešitelské projekty

QK1910392 Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2019 – 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program TRIO

Fakulta aplikované informatiky

Spoluřešitelské projekty

FV20419 Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic
Hlavní příjemce: DENESA s. r. o.
Řešitel: Vladimír Vašek
Doba řešení: 2017 – 2020

FV40233 Výzkum a vývoj procesů hydrolýzy mikrobiální biomasy pro přípravu komponent s vysokou biologickou hodnotou
Hlavní příjemce: KORTAN spol. s r. o.
Řešitel: Karel Kolomazník
Doba řešení: 2019 – 2022

Fakulta logistiky a krizového řízení

Spoluřešitelské projekty

FV30337 Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou hygienizaci vod
Hlavní příjemce: NEDFORM s. r. o.
Řešitel: Pavel Valášek
Doba řešení: 2018 – 2020

Univerzitní institut

Spoluřešitelské projekty

FV10756 Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách
Hlavní příjemce: MVDr. Jiří Pantůček
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2016 – 2020

FV30048 Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů
Hlavní příjemce: Synthesia, a.s.
Řešitel: Vladimír Sedlařík
Doba řešení: 2018 – 2021

FV40377 Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky
Hlavní příjemce: GEMINI oční klinika a. s.
Řešitel: Pavel Urbánek
Doba řešení: 2019 – 2022

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Bližší informace zde

Ministerstvo vnitra

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020

Fakulta aplikované informatiky

VI20192021163 Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích
Řešitel: Dora Lapková
Doba řešení: 2019 – 2021

Spoluřešitelské projekty

VI20192022134 Systém zpřesněné předpovědi konvektivních srážek pro krajský územní celek
Řešitel: David Šaur
Doba řešení: 2019 – 2022

VI20192022118 Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR
Řešitel: Martin Hromada
Doba řešení: 2019 – 2022

Evropská komise

Horizont 2020

Fakulta managementu a ekonomiky

H2020 731264 SHAPE-ENERGY: Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy
Hlavní řešitel: Anglia Ruskin University v Cambridge, VB
Řešitel za UTB: Přemysl Pálka
Doba řešení: 2017 – 2019

H2020 862910 Strategies of circular Economy and Advanced bio-based solutions to keep our Lands and seas alIVE from plastics contamination (SEALIVE)
Řešitel za UTB: Marek Koutný
Doba řešení: 2019 – 2023

Ministerstvo kultury

Program NAKI II

Fakulta multimediálních komunikací

DG18P020VV059 Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl
Hlavní řešitel: UTB
Řešitel za UTB: Zdeno Kolesár
Doba řešení: 2018 – 2022

Fakulty a součásti

Zavřít