Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ostatní poskytovatelé

Archiv

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Spoluřešitelské projekty

Fakulta logistiky a krizového řízení

018TUKE-4/2016 Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov založených na metóde konečných prvkov
Hlavní řešitel: Technická univerzita v Košiciach
Řešitel za UTB: Jan Strohmandl
Doba řešení: 2016 – 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program TRIO

 

FV20088 Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Hlavní příjemce: SKLOPAN LIBEREC, a. s.
Řešitel: Tomáš Sedláček
Doba řešení: 2017 – 2019

Ministerstvo vnitra

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020

Fakulta aplikované informatiky

Spoluřešitelské projekty

 VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvstažných subsystémů kritické infrastruktury
Řešitel: Martin Hromada
Doba řešení: 2015 – 2019

VI20172019054 Analytický programový modul pro hodnocení odolnosti v reálném čase z hlediska konvergované bezpečnosti
Řešitel: Jan Valouch
Doba řešení: 2017 – 2019

VI20172019073 Identifikace a metody ochrany měkkých cílů ČR před násilnými činy s rozpracováním systému včasného varování
Řešitel: Dora Lapková
Doba řešení: 2017 – 2019

Fakulty a součásti

Zavřít