Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Rozvojové programy

Centralizované rozvojové projekty – doba řešení 1/2020 – 12/2020

Spoluřešitelské projekty 2019

Číslo projektuKoordinující VŠNázev projektuŘešitel
C6-2020ČVUTUdržitelný rozvoj EIS v síti vysokých školMgr. Monika Hrabáková
C9-2020MUVzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agendMgr. Monika Hrabáková
C12-2020OUPosílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČRIng. Michal Rouchal, Ph.D.
C13-2020OUInkubátor projektového managementu mezinárodních grantůMgr. Jan Kalenda, Ph.D.
C14-2020UHKRozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (Ronaldo)Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
C19-2020UKRozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školamiIng. Michaela Blahová, Ph.D.
C29-2020VŠBPodpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzděláváníprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
C30-2020VŠCHTPartnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionechIng. Adrea Kadlčíková
C31-2020VUTSpolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnostidoc. Mgr. Irena Armutidisová
C34-2020ZČUPosilování regionálního působení VŠ v oblasti spolupráce s potenciálními zaměstnavateli studentů/absolventůdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
C35-2020ZČUPosílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie České republiky 2019-2030prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít