Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rozvojové programy

Archiv

Centralizované rozvojové projekty

Spoluřešitelské projekty 2019

Číslo projektuProgramKoordinující VŠNázev projektuŘešitelDoba řešení
C3-20191ČVUTHarmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých školMgr. Monika Hrabáková1/19-12/19
C11-20191MUPokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativěMgr. Monika Hrabáková1/19-12/19
C12-20191MURozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín UniversitasMgr. Jan Malý1/19-12/19
C13-20191MUProblematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)Ing. Renata Bartošová1/19-12/19
C15-20191MENDELUEfektivní univerzitní komunikační platformyprof. Ing. Petr Sáha, CSc.1/19-12/19
C17-20191OUPosílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působnostíIng. Michal Rouchal Ph.D.1/19-12/19
C19-20191OUKPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.1/19-12/19
C23-20191UPOLMEZINÁRODNÍ FILMOVÉ FESTIVALY NA ČESKÝCH UNIVERZITÁCH JAKO PLATFORMA PRO POPULARIZACI VĚDY, NETWORKINGIng. Michal Rouchal Ph.D.1/19-12/19
C24-20191UPOLRozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studjiní agendy v IS/STAGMgr. Monika Hrabáková1/19-12/19
C28-20191VUTExterní evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol v roce 2019Ing. Martina Juříková, Ph.D.1/19-12/19

Centralizované rozvojové projekty

2018

Číslo projektuProgramKoordinující VŠ
Název projektuŘešitelDoba řešení
Spoluřešitelské projekty
C4-2018 1ČVUTSynergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018Mgr. Monika Hrabáková1/18-12/18
C10-20181MUSpolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studiaMgr. Monika Hrabáková1/18-12/18
C11-20181MUKomplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých školMgr. Petr Bernatík1/18-12/18
C12-20181MURozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školstvíMgr. Jan Malý1/18-12/18
C13-20181MUProblematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)Ing. Renata Bartošová1/18-12/18
C15-20181OUDPP!!! VŠ – Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!!Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.1/18-12/18
C18-20181UJEPPosílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých školdoc. Mgr. Irena Armutidisová1/18-12/18
C22-20181VUTProhloubení strategické spolupráce VŠ pro řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomikyprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.1/18-12/18

Fakulty a součásti

Zavřít