Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mobility zaměstnanců

Výjezdy

Zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+ na výukový pobyt nebo školení. Mimo program Erasmus+ máte další možnosti, které můžete prozkoumat v menu.

Každý zaměstnanec, který realizuje zahraniční mobilitu, má povinnost vyplnit po ukončení mobility hodnotící formulář. Vyplnění formuláře je stanoveno směrnicí rektora a pokynem kvestora a slouží k evidenci a vyhodnocení mobilit a jejich strategickému přínosu pro UTB.

Přehled vybraných mobilitních programů a základní informace k výjezdům v rámci programu Erasmus+ najdete také v prezentaci z přednášky Jak na zaměstnaneckou mobilitu.

Nezapomeňte během svého výjezdu také na propagaci UTB. Pro sdílení základních informací o výměnných studijních pobytech a životě ve Zlíně můžete využít prezentaci v online podobě (ke slidům bez textu si můžete Zobrazit Poznámky), případně si stáhněte pdf verzi. Pokud máte návrhy k úpravě, napište na staffexchange@utb.cz.

V případě nedostatku času můžete alespoň přehrát následující 2minutové youtube video “Tomas Bata University International Stories – Ji, Maxim and Lamin“. Více videí pak naleznete v sekci určené zájemcům o studium na UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít