Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Formuláře

Právní

Interní formuláře – právní

Vzory smluv (aktualizované dle nového znění Občanského zákona)

Uzavření jakékoliv smlouvy musí předcházet její kontrola ze strany právního oddělení v souladu s příslušným vnitřním předpisem UTB (směrnice kvestora 10/2014)!

Přílohy ke spisovému a skartačnímu řádu

(dle Směrnice rektora č. 4/2014)

Fakulty a součásti

Zavřít