Služby

Základní službou, kterou knihovna poskytuje, je prezenční a absenční půjčování odborných knih a časopisů, denního tisku, CD, audiokazet, videokazet, diplomových a disertační prací, ale také zpřístupňování prestižních elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.). Mimo to poskytuje také služby reprografické, informační a zprostředkovává výpůjčky i z jiných knihoven. Standardní službou je také poskytování konzultací a informační výchovy nebo zpracovávání odborných rešerší ze zdrojů, kterými knihovna disponuje.

Služby jsou poskytovány studentům, zaměstnancům ale také registrované široké veřejnosti a posluchačům univerzity třetího věku, kterým věnujeme individuální péči.

Knihovna obsluhuje i detašované pracoviště v Uherském Hradišti, kde zajišťuje pravidelný servis. Tato studovna slouží jako prezenční příruční knihovna s možností přístupu k internetu, tisku či kopírování pro naše registrované uživatele.

Pro bližší informace ke službám použijte odkazy v pravém sloupci.