Výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník (teoretik) pro MD - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník (teoretik) v oboru Multimedia a design v oboru Teorie a praxe audiovizuální tvorby.

Požadavky:
  • akademická hodnost profesor, docent, Ph.D.
  • znalosti v teoretické oblasti oboru Multimédia a design nebo Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • pedagogická a odborná praxe min. 5 let
  • organizační schopnosti, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. července 2009.

Přihlášky zasílejte do 30. 05. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.