Nabídka služeb

Pořadatelská činnost

Academia centrum nabízí kompletní servis spojený s přípravou a realizací všech typů obchodních, vzdělávacích, prezentačních, kulturních a společenských akcí.

Jedná se zejména o:
 • kongresy, sympozia a konference
 • prezentační akce
 • přednášky
 • obchodní jednání, meetingy, workshopy
 • public relation events (nepracovní akce na podporu firemních cílů)
 • školení, semináře a firemní kurzy
 • tiskové konference
 • kulturní a společenské akce (divadelní představení, koncerty, výstavy, módní přehlídky)
 • recepce, rauty
Kompletní servis zahrnuje:
 • pronájem vhodných prostor
 • ubytování
 • gastronomický servis
 • zajištění technického zázemí (audio a videotechnika)
 • propagační služby
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • dostatečné parkovací plochy

a další služby dle dohody.


 


Nakladatelská činnost, tisk a vazba závěrečných prací, prodej skript

Upozornění!! Veškerá činnost Edičního střediska byla převedena pod Nakladatelství UTB ve Zlíně. Na uvedené adrese si můžete objednat své práce (BP, DP). Je zde také uvedeno vše ohledně vydavatelské činnosti a dalších služeb, které nabízíme. Děkujeme za pochopení.