Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Uživatelské jméno a heslo UTB

Založení uživatelského jména a hesla UTB

U studentů se uživatelské jméno a heslo zakládá po zápisu ke studiu, u zaměstnanců při nástupu do zaměstnání. Uživatelské jméno a heslo UTB je platné po celou dobu studia nebo po dobu pracovního poměru.

Uživatelské jméno se mění v případech, kdy student UTB přechází do doktorské formy studia, nebo se stává zaměstnancem UTB ve Zlíně, nebo dojde ke změně příjmení. Zaměstnanec, který je současně studentem, může mít založena dvě uživatelská jména.

Zaměstnanci s uzavřenou dohodou (DPP/DPČ)

Také tito zaměstnanci mají uživatelské jméno a heslo UTB, pokud sjednaná doba uzavřené dohody zasahuje do tří zúčtovacích období (dohoda delší než 3 měsíce).

Zaměstnancům s uzavřenou dohodou doporučujeme seznámit se se všemi relevantními vnitřními normami UTB v platném znění: Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně, Elektronické výplatní lístky, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – pravidla a stanovení odpovědnosti včetně dodatků.

Důležité bezpečnostní pokyny

Je přísně zakázáno poskytnout uživatelské jméno a heslo UTB jiné osobě. Uživatel je povinen své uživatelské jméno a heslo chránit a udržovat v tajnosti a nikdy jej nesmí za žádných okolností prozradit, ústně či písemně.

Kde se dozvíte uživatelské jméno a heslo UTB

  • Studenti: formulář v záložce Přihlašovací údaje na Portálu IS/STAG.
  • Zaměstnanci: od IT administrátora příslušné fakulty či součásti UTB, nebo CVT.

Změna hesla, zapomenuté heslo

Uživatelské heslo lze změnit na Portálu UTB

V případě zapomenutého hesla:

  • Studenti: lze využít formulář v záložce Přihlašovací údaje na Portálu IS/STAG.
  • Zaměstnanci: kontaktovat osobně IT administrátora příslušné fakulty či součásti UTB, nebo CVT.

Kde se používá uživatelské jméno a heslo UTB

Uživatelské jméno a heslo UTB se používá pro přihlášení (ověření) uživatele při vstupu do informačních systémů a do počítačů, které jsou součástí počítačové sítě UTB ve Zlíně.

Jedná se o: Portál IS/STAG, Portál UTB, Webmail UTB, Active Directory, síťový souborový systém, webové stránky UTB, přihlášení do PC a sítě prostřednictvím Active Directory, Jídelníček UTB, systém ISKaM, systém pro správu datových přípojek na VŠ kolejích, DSpace.

Cílem CVT je sjednocení způsobu přihlášení uživatele u všech univerzitních informačních systémů. Přesto může být u některých informačních systémů vyžadován jiný způsob přihlášení nebo registrace uživatele. Důvody jsou technického nebo organizačního charakteru. U takových systémů musí být vždy uveden způsob přihlášení či registrace a kontakt.

Řešení problémů s uživatelským jménem a heslem UTB

  • Osobní návštěva Centra výpočetní techniky, oddělení počítačových sítí, místnost 219, budova U13 s prokázáním identity uživatele průkazem studenta (čipovou kartou).
  • Ověřeným emailem, který je registrován v systému STAG (Portál UTB).

Ve věci nastavení či změny uživatelského jména a hesla není z bezpečnostních důvodů možno využít telefonický druh komunikace.

Fakulty a součásti

Zavřít