Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zápis na zkoušku

Pokyny pro zápis na termín zkoušky

  1. Spusťte Internet Explorer (případně Firefox, Chrome, Operu, …) a najeďte na webové stránky osobního portálu IS/STAG stag.utb.cz.
  2. Pro přihlášení do systému klikněte v pravé horní části obrazovky na pole přihlásit se. Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji do E-mailu, Active Directory, Moodle. Vyplňte tedy uživatelelské jméno, heslo a klikněte na tlačítko přihlásit se.
  3. V případě, že neznáte své uživatelské jméno nebo heslo, můžete si ho nechat zaslat. K tomuto účelu je potřeba využít formuláře, který naleznete na hlavní stránce portálu, popř. přímo na adrese user.utb.cz. Vyplněním rodného čísla vám bude zaslán e-mail s přihlašovacími údaji. E-mail vám bude doručen do e-mailové schránky, kterou máte uvedenou ve STAGu.
  4. Po přihlášení se objeví na hlavní stránce portálu záložka „Moje Studium“. Klikněte na ni a v levé části obrazovky přejděte na záložku „Zápis na termíny“.
  5. V tabulce si vyberte předmět a jeho termín, na který se chcete přihlásit. Jakmile máte termín zvolený, klikněte na odkaz zapsat. Po úspěšném zapsání se změní barva řádku vybraného termínu. Pokud je pro jeden předmět vypsáno více termínů, je možné si zapsat pouze jeden z nich.
  6. Při změně termínu je nejprve nutné odhlásit se z původního termínu. Odhlášení lze provést přes odkaz odepsat. Po úspěšném odepsání změní řádek termínu barvu zpět a je možné si zapsat termín jiný. Dále se postupuje jako v bodu 5. Odepsání z termínu je možné v době, kdy ještě nevypršel termín pro odepsání uvedený ve sloupci Odepsání do. Pokud tento údaj není vyplněn, je možné se přihlásit/odhlásit z termínu hodinu před jeho začátkem.
  7. Každý student má možnost absolvovat 3 termíny zkoušky daného předmětu. Po vyčerpání tohoto limitu již není zapsání dalšího termínu možné.
  8. V případě nejasností kontaktujte své studijní oddělení, případně příslušnou katedru/ústav.
  9. V případě technických potíží se obracejte na adresu stag@utb.cz (uvádějte své osobní číslo, jméno, příjmení, fakultu, obor a rok studia, nikdy neuvádějte své rodné číslo!).

Fakulty a součásti

Zavřít