Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zápis DP/BP

Pokyny pro zápis diplomových a bakalářských prací přes internet

 1. Spusťte Internet Explorer (případně Chrome, Firefox, Operu …) a najeďte na webové stránky osobního portálu IS/STAG stag.utb.cz.
 2. V pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit se“. Do pole „Uživatelské jméno“ vyplňte své jméno (např. a_novak), jako heslo použijte své rodné číslo bez lomítka. Pokud máte heslo již změněno, zadejte své nové heslo. Potom klikněte na tlačítko „Přihlásit se“. Uživatelské jméno a heslo je stejné jako u přihlášení do e-mailu, Moodle, Active Directory.
 3. Po přihlášení se objeví hlavní okno portálu, kde v záložce „Moje Studium“, podzáložce vlevo „Kvalifikační práce“ můžete vyplňovat údaje o práci.
 4. Klikněte na položku „Vyplnit podklady pro zadání diplomové práce“ a samostatně nebo s vedoucím vaší práce vyplňte položky požadované pro zadání práce. Po vyplnění klikněte na tlačítko Uložit. Tím se Váš zápis uloží do databáze.
 5. Klikněte na položku „Tisk podkladu pro zadání diplomové práce“ do PDF a pak volbu otevřít, či uložit. Pokud máte v počítači nainstalován prohlížeč PDF dokumentů objeví se potřebně vyplněný formulář, který vytisknete.
 6. Součástí diplomové/bakalářské práce je Prohlášení, které podepíšete ve dvou vyhotoveních při oficiálním převzetí zadání diplomové/bakalářské práce. Jedno vyhotovení je archivováno na ústavu, druhé vyhotovení naskenujete a vložíte do elektronické verze své práce. Pokud budete odevzdávat práci i v tištěné verzi, vevážete toto prohlášení přímo do ní.
 7. Zadání nechejte podepsat od vedoucího vaší práce a doručte na sekretariát katedry/ústavu, na které je diplomová/bakalářská práce vypsána.
 8. Po zaevidování na sekretariátu ústavu vám bude zpřístupněna položka „Doplnit údaje o diplomové práci“. Po kliknutí na položku se objeví Formulář na doplnění údajů o DP/BP studentem, ve kterém je možné, až do chvíle odevzdání práce, doplňovat údaje o vaší práci (anotace, klíčová slova, přílohy,…). Odevzdání hotové práce v PDF formátu je možné pod odkazem změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor…, na konci formuláře.
 9. Dle pokynů sekretariátu ústavu si před odevzdáním vaší práce vyzvedněte zadání, které se stane součástí vaší práce.
 10. V případě nejasností kontaktujte své studijní oddělení, případně příslušný ústav.
 11. V případě technických potíží se obracejte na adresu stag@utb.cz (uvádějte své osobní číslo, jméno, příjmení, fakultu, obor a rok studia, nikdy neuvádějte své rodné číslo!).

Fakulty a součásti

Zavřít