Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Připojení do sítě a nastavení počítače

Jak se připojit a co k tomu potřebujete

Do počítačové sítě na VŠ kolejích UTB ve Zlíně může připojit ubytovaný student nebo zaměstnanec jeden osobní počítač nebo notebook. Připojení jiných zařízení bez písemného povolení administrátora sítě je přísně zakázáno.

Síťová karta

Musíte vlastnit počítač se síťovou kartou typu Ethernet s rychlostí minimálně 10/100 Mbit s konektorem RJ-45. Novější počítače mají síťovou kartu 10/100/1000 Mbit již vestavěnou. Pro notebooky to platí podobně. Ke starším nootebokům, které datovou přípojku nemají, je možno dokoupit 10/100Mbit PCMCIA síťovou kartu, nebo USB adaptér typu USB to LAN (resp. USB to Ethernet).

Kabel typu RJ-45

Pro připojení vašeho počítače k datové zásuvce ve zdi budete potřebovat kabel minimálně UTP kategorie 5e zakončený konektory RJ-45 s přímým propojením vodičů.

Kabel je osmižilový, konektor má 8 pinů a vypadá následovně:

Datové zásuvky na pokoji

Jednotlivé porty datové zásuvky na pokoji jsou označeny (např. 10A, 10B). Datová zásuvka/dvojzásuvka na pokoji vypadá následovně:

Pro kolej Antonínovu platí: pokud jsou všechny dostupné datové zásuvky na pokoji obsazeny a chcete k síti připojit počítač, je potřeba zařízení, které se jmenuje HUB nebo SWITCH. Toto zařízení lze zapůjčit u ubytovatelky oproti vratné finanční záloze. Nikdy nepřipojujte bez vědomí správce svá vlastní zařízení typu router/switch apod.

Nastavení počítače

Počítač je nutné nastavit tak, aby získal IP adresu ze serveru DHCP automaticky. Pro operační systémy řady Windows se toto nastavení provádí ve vlastnostech připojení sítě v protokolu TCP/IP podle následujícího obrázku:

Nastavení počítače – videonávody:

Fakulty a součásti

Zavřít