Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pravidla provozu sítě

Přehled pravidel

Seznam platných pravidel a směrnic které se dotýkají provozu sítě a datových přípojek na VŠ kolejích UTB:

Dodržování pravidel a směrnic je automaticky monitorováno.

Pravidla datových limitů a blokací za jejich překročení

Jsou generovány souhrnné denní statistiky přenesených dat pro každou IP adresu za každý den od 00:00 do 23:59. Přenosy dat jsou rozděleny na přenosy v rámci vnitřní sítě UTB a přenosy mimo tuto síť. Statistiku přenesených dat vaší aktivované přípojky naleznete na webu kolejnet.utb.cz.

Pro komunikaci ve vnitřní síti UTB platí následující:

Komunikace v rámci vnitřní sítě UTB je vyhodnocována ze statistického hlediska. V případě výrazného přetěžování provozu v rámci vnitřní sítě UTB bude datová přípojka pozastavena min. 3 dny.

Pro komunikaci s Internetem (mimo vnitřní síť UTB) platí následující (platné od 1.2.2021):

  • Přenos dat (tam i zpět) nesmí přesáhnout 50 GB za 24 h (v časovém rozmezí 0:00 – 23:59)
  • Počet generovaných spojení (flows) nesmí přesáhnout 400 tisíc za 24 h (v časovém rozmezí 0:00 – 23:59)
  • V případě překročení limitů bude datová přípojka pozastavena min. 3 dny.
  • V případě porušení autorských práv bude datová přípojka pozastavena min. 7 dnů.
  • V případě narušování provozu sítě, nebo detekce nepovolených zařízení bude datová přípojka pozastavena min. 7 dnů.
  • V případě opakování bude datová přípojka pozastavena 7-30 dnů.
  • V případě vážného a opakovaného narušování provozu sítě se blokace udělí do konce akademického roku.

Při každém udělení blokace je uživatel povinen podat osobní vysvětlení správci sítě. V opačném případě nebude provoz datové přípojky obnoven.

Výjimka z těchto pravidel může být udělena administrátorem sítě, individuálně, pouze předem a jen pro činnosti vykonávané prokazatelně v souladu se studijními a vědeckými povinnostmi uživatele.

Ze statistického hlediska se jedná o blokaci 1% uživatelů kteří výrazně přetěžují internetové připojení na úkor kvality, stability a zejména na úkor ostatních připojených uživatelů. 99% uživatelů sítě se do těchto limitů bez potíží vejde.

Pravidla datových limitů jsou platná od 6.9.2016.

Netiketa – sbírka pravidel a zásad pro komunikaci na Internetu

Uživatelům vřele doporučujeme prostudovat pravidla a zásady slušného chování na Internetu.

Fakulty a součásti

Zavřít