Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Postupy pro typové situace

Jednání s agresivní osobou

Pokud se dostanete do verbálního konfliktu s agresivní osobou, jednejte podle postupu níže. Pamatujte, že komunikací se dá mnohdy verbální konflikt deeskalovat, zastavit či přesunout a tím zamezit možnosti jeho vývoje do fyzické roviny.

Snažte se verbální konflikt přenést do příštího jednání, k tomu přizvěte další osobu.

Očekáváte-li situaci, ve které může ke konfliktu dojít, preventivně si zajistěte přítomnost další osoby. Ta vám pomůže ustát tuto náročnou situaci, bude figurovat jako svědek komunikace a pomůže s odosobněním verbálního konfliktu. Je-li to třeba, vytvořte situaci, která přítomnost další osoby odůvodňuje.

 • Kontrolujte vlastní neverbální projevy:
  • Stůjte v pevném postoji
  • Nevstupujte do osobní zóny agresora (vzdálenost pod dosah natažené paže)
  • Zdržte se prudkých gest
 • Snažte se situaci řešit domluvou:
  • Mluvte rozhodným a klidným hlasem
  • Chovejte se slušně a profesionálně
  • Vyslovujte pouze fakta, ne své domněnky
  • Odvolávejte se na stanovená pravidla
  • Vykejte
 • Snažte se situaci uklidnit. Nevyvolávejte větší konflikt.
 • Aktivně naslouchejte – agrese pachatele se umírňuje po velmi krátké době (do 1 minuty od vzniku incidentu). Bude vás brát vážněji, když ho vyslechnete.
 • Akceptujte odůvodněné argumenty.
 • Při neodůvodněných argumentech prosazujte vlastní hledisko:
  • Chovejte se sebejistě, ne však opovržlivě
  • Neustupujte ze stanovených pravidel
 • Pokud osoba nereaguje, sdělte jí, že budou přivoláni příslušníci Městské policie, případně Policie ČR.
 • V případě potřeby volejte linku Policie ČR, operátora bezpečností služby (+420 734 312 577) nebo aktivujte tísňové tlačítko, máte-li jej k dispozici (přivolání hlídky bezpečnostní služby).
 • O vzniklém incidentu informujte Manažera fyzické bezpečnosti a svého nadřízeného.

Fakulty a součásti

Zavřít