Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Universitas

Universitas je celostátní webový portál o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství. Na jeho tvorbě a přípravě obsahu se podílí 21 českých univerzit a vysokých škol. Portál přináší aktuální články, rozhovory a analýzy.

www.universitas.cz

Číslo projektu: C12-2018, název projektu: Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Fakulty a součásti

Zavřít