Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

HR Award – HRS4R

Prestižní HR Award, evropské ocenění kvality řízení výzkumné organizace, získala v minulých dnech dvě výzkumná centra UTB – Centrum polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu, a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech na Fakultě aplikované informatiky. Certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí tzv. strategii HRS4R, to znamená, že  vytvářejí transparentní pracovní prostředí v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Obě výzkumná centra byla vystavěna převážně ze zdrojů Evropské unie a jsou výrazně orientována na propojení výzkumu s praxí. Jejich fungování významně ovlivňuje kvalitativní ukazatele a renomé Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v národním i mezinárodním měřítku, což má pozitivní dopad i na město Zlín a Zlínský kraj.

O ocenění bylo usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243.

Fakulty a součásti

Zavřít