Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Základní informace

Programy nebo kurzy CŽV na UTB (dále jen „program CŽV“) mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově a jsou členěny na:

  1. programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů,
  2. programy CŽV neakreditované.

Studium v programu CŽV může být uskutečňováno v českém nebo jiném jazyce,
v prezenční, distanční formě nebo jejich kombinací, a to zejména jako:

  1. vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,
  2. vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
  3. vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář.

Celoživotní vzdělávání na UTB se řídí vnitřním předpisem univerzity, Řád celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně“.

Fakulty a součásti

Zavřít