Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník – docent pro ÚFÚ – FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

vypisuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník – docent, pro výuku v oblasti daně a daňové systémy.

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost doc., CSc., Ph.D.
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • aktivní znalost anglického jazyka (schopnost výuky v anglickém jazyce)
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020

Pracovní úvazek 25%

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 3. 2020 elektronicky na e-mail personalni@utb.cz nebo na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Personální odbor
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken/kopii dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 30. 3. 2020
Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít