Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro CJV – FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Akademický pracovník pro Centrum jazykového vzdělávání, lektor pro výuku odborné a obecné angličtiny (zástup za RD).

Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání v oboru anglická filologie;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • samostatnost, spolehlivost, komunikativnost a schopnost týmové práce;
  • morální a občanská bezúhonnost;
  • úvazek 1,0.

Předpokládaný nástup: leden 2020.

Přihlášky s uvedením pozice, na kterou se hlásíte, zasílejte nejpozději do 18. 11. 2019 elektronicky na personalni@utb.cz, případně na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín.

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, sken dokladů o vzdělání, dokladu o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Fakulta si vyhrazuje právo místa neobsadit.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášen 1 uchazeč
Termín zasedání komise: 22. 11. 2019
Rozhodnutí: nebyl přijat žádný uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít