Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archiv

Akademický pracovník pro Ústav analýzy a chemie potravin – FT

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v oboru chemie, biologie a technologie potravin nebo příbuzných oborů
  • vědecko-pedagogická hodnost (Ph.D.)
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. 10. 2018.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 29. 7. 2018  na adresu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  personální odbor, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín nebo elektronicky na adresu personalni@utb.cz.

K přihlášce je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 13. 8. 2018

Rozhodnutí: vybrán 1 uchazeč

Fakulty a součásti

Zavřít