Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Příjezdy

Školení

UTB nabízí širokou nabídku mobilitních příležitostí také pro zaměstnance zahraničních institucí. V posledních letech jsme přivítali mnoho zahraničních expertů v oblasti mezinároních vztahů, přijímacího řízení, knihovních služeb, financí atd.

Naprostá většina zahraničních zaměstannců, kteří přicházejí na UTB v rámci mobility typu školení, je zašťitována programem Erasmus+, nicméně je možné přijet i vrámci jiných mobilitních programů, či jako Freemover. Zjistěte své možnosti a přijďte získat zkušenosti na jednu z nejrespektovanějších univerzit v České republice!

V případě zájmu o mobilitu typu školení je nutné kontaktovat fakultního koordinátora, případně Mezinárodní oddělení.

Fakulty a součásti

Zavřít