Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Příjezdy

Výukové mobility

Naprostá většina zahraničních akademiků, kteří přicházejí učit v rámci mobility na UTB, je zašťitována programem Erasmus+, nicméně je možné přijet i vrámci jiných mobilitních programů, či jako Freemover. Zjistěte své možnosti a přijďte učit na jednu z nejrespektovanějších univerzit v České republice!

Erasmus+

Program Erasmus+ je nejrozšířenějším projektem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení zaměstnanců v zahraničí v délce 2- 60 dnů.

Jednotlivé mobility je možno uskutečnit na základě bilaterálních dohod mezi UTB a zahraniční instutucí. Každá fakulta UTB disponuje širokým portfoliem partnerských smluv, které umožňují realizaci studentských a zaměstnaneckých mobilit.

Minimální rozsah výukové mobility v rámci program Erasmus+ je 8 hodin/2 – 5 dní.

V případě zájmu o výukovou mobilitu je nutné kontaktovat fakultního kooridnátora.

Více informací je možno zíksat také od Mezinárodního oddělení.

Fakulty a součásti

Zavřít