Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy

Další možnosti výjezdů

V případě, že Vám nabídka výjezdů v rámci programu Erasmus+ nevyhovuje, můžete využít další možnosti. Doporučujeme kontaktovat fakultního koordinátora pro více informací ohledně projektů a finančích prostředků na mobility zaměstnanců (např. v rámci ESF, fakultních sítí CEEPUS apod.)
Dále je možné využít následující programy, které ovšem podléhají (projektové) žádosti, kterou podává zaměstnanec.

Akademická informační agentura (AIA)

Zajišťuje výběrová řízení pro studenty a akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol na stipendijní místa do téměř 40 zemí světa na základě bilaterálních dohod.

Více informací lze nalézt zde.

AKTION

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

V rámci programu AKTION je možné vyjet na výzkumný nebo výukový pobyt, případně na pobyt spojený s habilitačním řízením.

Více informací lze nalézt zde.

CEEPUS

Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS III je zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci budování mobilitních sítí jako základů pro společné studijní programy. Mezinárodní dohoda CEEPUS III program aktualizovala a prodloužila až do roku 2025.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, spolupracuje též Priština-Kosovo.

Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol (FT,  FaME, FLKŘ) nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Pro informace ohledně sítí kontaktujte fakultního koordinátora.

Stipendium na pokrytí nákladů na pobyt poskytuje přijímající instituce. UTB kryje náklady na cestu do místa určení a zpět.

Přihlášky a více informací lze nalézt zde.

DAAD

DAAD – (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) je nejdůležitější německou organizací zabývající se mezinárodní spoluprací vysokých škol a mezinárodní výměnou studentů i vědců s Německem.

Aktuální nabídka stipendií je k dispozici zde.

Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů.

Přihlášky a více informací lze nalézt zde.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít