Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Stipendia

UTB nenabízí žádná mimořádná stipendia pro přijíždějící studenty na krátkodobý pobyt (vyjma ubytovacího stipendia pro Erasmus+ studenty). Nicméně studenti mohou využít (nejenom) následujících stipendijních programů:

Erasmus+
Student se zájmem o Erasmus+ pobyt na naší univerzitě musí nejdřívě kontaktovat svou vysílající univerzitu a zjistit, zda má platnou bilaterální dohodu o výměně studentů s UTB ve Zlíně. Následně musí student projít výběrovým řízením na domácí instituci a být řádně nominován ke studiu. Stipendium vyplácí vysilající instutuce.

Erasmus+ Credit Mobility
UTB ve Zlíně nabízí v závislosti na platném projektu možnost realizovat studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ i pro studenty mimo EU. Aktuálně nabízíme stipendijní pozice pro studenty z:
Izrael (Bezalel Acedemy of Fine Arts)

CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Students) byl implementován za účelem navýšení studentských a zaměstnaneckých mobilit v centrální Evropě.

UTB (zejména Fakulta technologická a Fakulta managementu a ekonomiky) je zapojena do mnoha CEEPUS projektů. Více informací je možné nalézt zde: ceepus.info.

SHARE
Stipendijní program určený pro studenty z regionu ASEAN.UTB je jediná univerzita, která je zapojena do tohoto porgramu. Více informací je možné nalézt zde:: http://www.share-asean.eu/

 

Vládní stipendia

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) každoročně nabízí stipendijní pozice pro zahraniční studenty v rámci mezivládních dohod.
Stipenida jsou přiznána v rozmezí od 2 do 10 měsíců.

Více informací lze najít na následujícím odkazu: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2018-2019

AKTION

AKTION program zahrnuje bilaterální spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti vědy a vzdělávání a podporuje implementaci společných vědeckých projektů a výměnu studentů a zaměstnanců mezi vysokoškolskými institucemi z obou zemí.
Více informací zde: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

Fakulty a součásti

Zavřít