Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mobility studentů

Přijíždějící studenti

Studenti zahraničních vysokých škol se mohou přihlásit ke krátkodobému studijnímu či pracovnímu pobytu na UTB (většinou semestrálnímu). Nejběžnějším programem pro výměnu studentů je program Erasmus+, v rámci tohoto programu musí být podepsána meziinstitucionální dohoda. Studenti mohou využít i jakéhokoliv jiného programu, případně přijet jako Freemover student, v takovém případě není nezbytně nutná partnerská smlouva, nicméně UTB tuto variantu preferuje.

Fakulty a součásti

Zavřít