Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Seznam programů

Zpět
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Teorie a praxe animované tvorby

Navazující studijní program Teorie a praxe animované tvorby představuje zejména myšlenkovou nádstavbu pro řemeslné dovednosti nabyté v průběhu tříletého bakalářského studia. Podstatou navazujícího programu tak je dramaturgická rovina uměleckého díla a kritická (sebe)reflexe procesu tvorby. Studenti hledají další a nové možnosti pro sebevyjádření, experimentují, stále však v souladu se schopností odvyprávět dílo s jasně čitelným […]

Detail programu
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe animované tvorby Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Arts Management

Studium je zaměřeno na výchovu manažerů v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, ve volném umění a designu. Směřuje ke zvládnutí schopnosti interpretace a prezentace uměleckého díla či tvůrčího výkonu, tvorby autorských katalogů, monografií, teoretických reflexí. Důraz je kladem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální/ateliérovou výuku, jejíž přirozenou […]

Detail programu
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Arts Management Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Game Design

Program: Multimédia a design

Výuka je zaměřena na rozvoj dovedností, získávání znalostí a zkušeností potřebných pro navrhování a vývoj počítačových her, projektů ve virtuální či rozšířené realitě. V různorodých zadáních studenti rozvíjí své schopnosti adaptace nových možností v rámci svých projektů. Šíře zadání nabízí prostor pro hledání vlastní cesty v rámci pravidel a zákonitostí herního designu, ale také pro […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Game Design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Kamera

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Výuka této specializace staví na již získaných řemeslných základech digitálního snímání, které metodicky rozvíjí o další, zejména méně tradiční možnosti přístupu k realizaci vizuálního rámce audiovizuálního díla, a to jak v rovině teoretické, tak z hlediska praxe. Výuka je cíleně individualizována. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v dané specializaci. Na jaké předměty se můžete […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Kamera Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketing Communications

Program: Media and Communication Studies

Cílem studia je připravit budoucí absolventy pro praxi v oboru marketingu a marketingových komunikací. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a základních teoretických východisek v oblasti marketingových komunikací a dalších souvisejících oborů. Teoretické znalosti jsou v rámci výuky aplikovány na případových studiích z praxe a ukotveny v závěrečné diplomové praxi, která studentům dává reálný vhled do problematiky oboru. Absolvent získá […]

Detail oboru
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Media and Communication Studies Obor: Marketing Communications Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Angličtina E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Marketingová komunikace

Cílem studia je připravit budoucí absolventy pro praxi v oboru marketingu a marketingových komunikací. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí a základních teoretických východisek v oblasti marketingových komunikací a dalších souvisejících oborů. Teoretické znalosti jsou v rámci výuky aplikovány na případových studiích z praxe a ukotveny v závěrečné diplomové praxi, která studentům dává reálný vhled do problematiky oboru. Absolvent získá […]

Detail programu
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Marketingová komunikace Forma: Prezenční, Kombinovaná Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Design obuvi

Program: Multimédia a design

Navazující magisterské studium je zaměřeno na zdokonalování autorského přístupu studentů k řešení úkolů a profesionální prezentaci díla v českém a anglickém jazyce. V rámci ateliérových zadání studenti pracují na úkolech pro konkrétní zadavatele z oblasti průmyslové výroby, ale také na mezioborových projektech nebo vytvářejí širší autorské kolekce obuvi a galanterních doplňků, kde řeší problémy v rovině umělecké nebo konstrukční/technologické. V navazujícím […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Design obuvi Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Design oděvu

Program: Multimédia a design

Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesionálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Velký důraz je kladen na rozvoj tvořivosti a originality a jejich následného uplatnění v praxi. Semestrální […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Design oděvu Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Design skla

Program: Multimédia a design

Výuka je zaměřena na budování individuální tvůrčí osobnosti v oblasti designu skla a volného umění. Uchazeč je podporován ve svém zájmu o zvolenou problematiku, kterou chce rozvíjet po dobu svého studia. Využívá své dosavadní znalosti v oblasti sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění. Důraz je kladen na individualitu studenta a originalitu řešení, které je schopné obstát […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Design skla Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Digitální design

Program: Multimédia a design

Výuka je zaměřena na kritickou reflexi současných trendů, přístupů a neustále se vyvíjejících technologií v digitálním designu i příbuzných oblastech. V různorodých zadáních studenti rozvíjí své schopnosti adaptace nových možností v rámci svých projektů. Šíře zadání nabízí prostor pro vývoj a inovace digitálních produktů s vysokou přidanou hodnotou, ale i pro experimenty s přesahem do […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Digitální design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Grafický design

Program: Multimédia a design

V magisterském stupni pak mají studenti možnost zdokonalovat své individuální profesní zaměření a hlavně rozvíjet i teoretickou složku oboru. Mohou se podle svého rozhodnutí věnovat třeba pouze tvorbě písma, nebo architektuře knihy, informačnímu designu apod. Svou profilaci poté dokládají v diplomové práci, a to nejen v praktické části, ale mnozí i v oblasti teoretických znalostí oboru. Absolventi mají předpoklady […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Grafický design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Produktový design

Program: Multimédia a design

Výuka je zaměřena na designerskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz je kladen na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení. […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Produktový design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Průmyslový design

Program: Multimédia a design

Studium prohlubuje znalosti a dovednosti získané v průběhu bakalářského studia v ateliéru Průmyslový design a zaměřuje se na vnímání problematiky průmyslového designu v širších souvislostech. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup v rámci metodiky designérské práce a navrženého řešení. Kromě funkčních a vizuálních parametrů designérského návrhu jsou mimo jiné akcentovány jeho výrobní, ekonomické, společenské, etické a environmentální aspekty. V rámci magisterského […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Průmyslový design Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Reklamní fotografie

Program: Multimédia a design

Výuka navazuje na bakalářské studium. Student, s vědomím suverénního ovládání základů fotografického řemesla, rozvíjí svůj tvůrčí potenciál především tvorbou volných souborů. Průběžně pracuje na tématu magisterského projektu. V rámci předmětu Fotografický projekt vede a konzultuje práce ostatních studentů a seznamuje se tak se základy praktického vedení prací, pedagogickými metodami a realizací výstavy. Zároveň se v […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Reklamní fotografie Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Tvorba prostoru

Program: Multimédia a design

Tvorba prostoru je obor zabývající se vytvářením vnitřních i vnějších prostor, jejich vzájemným vztahem, vlastním uspořádáním, organizací a dalšími specifiky. Hlavní zaměření oboru je v oblasti interiérové tvorby, výstavnictví, scénografie, drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. V úrovni magisterského studia se studenti orientují na spolupráci s praxí a reálný trh. Jde o kontakt s profesním […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Multimédia a design Specializace: Tvorba prostoru Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Produkce

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Cílem navazujícího magisterského studia je prohloubit profesní znalosti a rozvíjet všestranné dovednosti pro praktické působení v oblasti filmové a kulturní produkce. Posluchači jsou vedeni k osvojení vědomostí z oblasti práva, ekonomie, marketingu, psychologie, etiky a estetiky, dějin kultury a filmu či z oblasti financování projektů v rámci České republiky i mimo ni. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Produkce Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Režie a scenáristika

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Cílem navazujícího magisterského studia režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena na tvůrčí aspekty, jež jsou doplněny odpovídajícími semináři a řadou žánrově vymezených cvičení, která podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné pro rozvoj individuálního potenciálu posluchače. V dalších fázích přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Režie a scenáristika Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Střihová skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium střihové skladby nadále rozvíjí zejména dramaturgickou podstatu střihové skladby s důrazem na jemnější práci v rámci žánrových konvencí a typologie postav či situací napříč audiovizuálními formáty. Posluchači jsou systematicky vedeni k užívání širokého spektra výrazových prvků montáže spolu s kultivací citu pro jejich variování. Koncepce výuky rozvíjí individuální nastavení posluchače s cílem […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Střihová skladba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Vizuální efekty

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium specializace Vizuální efekty staví na praktickém uplatnění specifických možností filmového triku a jeho realizace v konkrétních audiovizuálních dílech, přičemž vychází jak z digitálních, tak tradičních trikových postupů (stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositiong, stereoskopie aj.). Na jaké předměty se můžete těšit? Audiovizuální praktika – vizuální efekty Výrobní praktika Současný animovaný film Natáčení […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Vizuální efekty Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška
FMK
Fakulta multimediálních komunikací

Zvuková skladba

Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Navazující magisterské studium vede posluchače k všestrannému rozvoji teoretických a praktických aspektů zvukové skladby, zejména s přesahem ke zvukové dramaturgii audiovizuálního díla s maximální snahou o výchovu specializovaných odborníků se silným teoreticko-tvůrčím základem. Na jaké předměty se můžete těšit? Audiovizuální praktika – zvuková skladba Výrobní praktika Zvuková skladba Televizní formáty Živé televizní přenosy Dějiny hudby […]

Detail specializace
Fakulta: Fakulta multimediálních komunikací Program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby Specializace: Zvuková skladba Forma: Prezenční Typ: Magisterské Jazyk: Čeština E-přihláška

Fakulty a součásti

Zavřít