Nabídka studia

Studium v přednáškových oborech:

U3V na UTB ve Zlíně nabízí jednoleté přednáškové cykly: první ročník studia je společný ("Základní kurz U3V"), v dalším roce si posluchači volí studijní obor/cyklus přednášek podle svého zájmu výběrem z nabídky pro daný akademický rok.

Standardní délka studia resp. délka studia pro získání "Osvědčení o absolvování U3V" je 2 roky.

Studium v oboru informačních a komunikačních technologií:

Výuka práce počítačem je rozvrhnutá do 2 let studia formou praktických cvičení v menších skupinách. Absolventi 2. ročníku získávají "Osvědčení o absolvování U3V" a mají možnost pokračovat ve svém studiu na U3V v nástavbovém cyklu Informační média

Akademický rok 2017/2018

Seznam oborů

Obory U3V 2017-18.docx
Anotace oboru Člověk a zdraví.pdf

Studium U3V v Uherském Hradišti (FLKŘ UTB): http://www.utb.cz/flkr/chci-studovat/muzu-studovat-jako-senior

Studium U3V ve Vsetíně (SPŠS Vsetín): http://www.spssvsetin.cz/u3v.htm

Studium U3V v Kroměříži (Knihovna Kroměřížska): http://www.knihkm.cz/sluzby/vzdelavani/univerzita-iii-veku.html