Kontakt

Adresa fakulty:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Vavrečkova 275
760 01 Zlín
Česká republika

tel.: +420 57 603 1130
e-mail: dekanat@ft_utb_cz
web: www.ft.utb.cz
microsite: www.laboratvor.cz
facebook: www.facebook.com/ft.utb
instagram: www.instagram.com/ft.utb


IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: 27-1925270277/0100
IBAN: CZ7501000000271925270277


LCFT


Děkan Fakulty technologické

doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
e-mail: dean@ft_utb_cz
místnost: U1/312
tel.: +420 57-603-1312

Tajemnice Fakulty technologické

Bc. Silvie Vodinská


Bc. Silvie Vodinská
e-mail: dekanat@ft_utb_cz
místnost: U1/309
tel.: +420 57-603-1311


Asistentka děkana Fakulty technologické

Ing. Jitka Totková
Ing. Jitka Totková
e-mail: dekanat@ft_utb_cz
místnost: U1/313
tel.: +420 57-603-1312

Proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia

Ing. Lenka Veverková, Ph.D.
Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.
e-mail: senkarova@utb_cz
místnost: 318/U1
tel.: +420 57-603-1313

Proděkanka pro pedagogickou činnost magisterského studia

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.


Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.
e-mail: mrkvickova@utb_cz
místnost:U1/304, U15/334
tel.: +420 57-603-1309,+420 57-603-1334


Proděkan pro tvůrčí činnosti

doc.Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
e-mail: research@ft_utb_cz
místnost:U1/307, U11/206
tel.: +420 57-603-8035,+420 57-603-1307

Proděkan pro rozvoj, mezinárodní vztahy a styk s praxí; statutární zástupce děkana

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
e-mail: international@ft_utb_cz
místnost:U1/324
tel.: +420 57-603-1345,+420 724-434-557

Předseda Akademického senátu FT

Ing. Michal Staněk, Ph.D.
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
e-mail: stanek@ft_utb_cz
místnost:U15/324
tel.: +420 57-603-5153

Studijní oddělení

Referát propagace

Ekonomické oddělení

Oddělení tvůrčí činnosti

Ředitelé jednotlivých ústavů fakulty