Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi

Ing. Tomáš Dudák

Absolvoval v roce 1999 na Fakultě technologické ve Zlíně, která tou dobou ještě spadala pod VUT v Brně. Po ukončení studia nastoupil do zlínské firmy SPUR, kde působí dodnes. Z menší firmy, která vznikla na základech Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie, se týmu vedenému nejprve Zdeňkem Dudákem a následně Tomášem, podařilo vybudovat moderní plastikářskou společnost s exportem přes 70% a ročním obratem větším než 1 mld. Kč. Společnost SPUR si zakládá na moderních technologiích a inovacích, zároveň si drží svůj rodinný charakter především v přístupu k zaměstnancům. Vlastní výzkum a vývoj se děje za podpory úzké spolupráce s Centrem polymerních systémů UTB ve Zlíně.

Podnikání není podle Tomáše pouze o převzetí odpovědnosti za sebe, ale také za společnost, v níž žije. V roce 2013 proto vstoupil do společnosti AVÍZO s.r.o., vyrábějící bublinkové fólie v jižních Čechách, která zaměstnává více než 80 osob se zdravotním postižením. Pro rozvoj svůj i firem, ve kterých působí, spatřuje velký význam v networkingu a navazování dlouhodobých kontaktů. Proto například SPUR a.s. propojuje v rámci Plastikářského klastru, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje nebo Family Business Network. Od roku 2013 je Tomáš předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory ve Zlíně.

Odpovědnost Tomáše Dudáka vůči městu, ve kterém žije, se prakticky projevila jeho vstupem do politiky. Od roku 2018 je členem Zastupitelstva města Zlína za hnutí Zlín 21, kde se zaměřuje na otázky hospodaření města.

Fakulty a součásti

Zavřít