Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Erasmus+

Krátkodobé mobility

Nové programové období programu Erasmus+ 2021-2027 umožňuje další typy mobilit, mezi které patří krátkodobé mobility. Krátkodobou mobilitou se rozumí mobility od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí. Tyto typy mobilit jsou aktuálně minoritní částí finanční podpory a jsou tedy umožněny jen omezenému počtu studentů na univerzitě.

Doktorandská mobilita

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé  fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Doporučuje se k fyzické mobilitě doplnit virtuální složku.

Výše stipendia je stejná pro studijní pobyt i praktickou stáž. Výše stipendia od 1. do 14. dne aktivity je 70EUR/den a následně od 15. do 30. dne aktivity je 50EUR/den.

Je možné získat také navýšení 50 EUR v rámci Green Erasmu.

Kombinované intenzivní programy (Blended Intensive Programmes – BIP)

Krátkodobé intenzivní programy využívají inovativní způsoby výuky v kombinaci fyzické a virtuální aktivity, jejich fyzická délka může být min. 5 a max. 30 dní, může se odehrávat přímo v prostorách přijímající vysokoškolské instituce. Studenti musí získat nejméně 3 kredity, BIPy by měly být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům.

Výběr studentů je realizován na základě výběrového řízení ke konkrétnímu BIPu.

Krátkodobá kombinovaná mobilita

Kratší kombinová mobilita je určena studentům s jinou překážkou pro realizaci mobility. Tento individuální přístup v rámci nastavení mobility konzultuje student již v rámci výběrového řízení na běžné studijní pobyty a praktické stáže.

 

Fakulty a součásti

Zavřít