Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Erasmus+

Absolventská stáž

Absolventské stáže ERASMUS+

UTB ve Zlíně se zapojila do konsorcia WorkSpace Europe se záměrem rozšířit nabídku Erasmus+ stáží i pro své absolventy. To znamená, že Vám UTB umožňuje absolvovat Erasmus+ stáže i po ukončení studia a to prostřednictvím Workspace Europe. V následujících řádcích se dozvíte základní informace o absolventských stážích.

Co je absolventská Erasmus + stáž?

Absolventská Erasmus+ pracovní stáž je období odborné přípravy, kterou stážista absolvuje v přijímající organizaci (například ve firmě) v zahraniční zemi zapojené do programu Erasmus+  už jako absolvent, maximálně do 12 měsíců od státnic.
Absolventská stáž je finančně podporována ze zdrojů EU. Absolventem se stáváte úspěšným ukončením studia a to provedením státní závěrečné zkoušky.

Kdo může jít na absolventskou Erasmus+ stáž?

Na stáž se mohou  přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia. Následně mohou vyjet ti, kteří úspěšné složí státní závěrečnou zkoušku.

Do jakých zemí lze vycestovat a jaká je výše finančního příspěvku?

Absolventskou stáž můžete absolvovat v zemích zapojených do programu Erasmus+. Celková výše finanční podpory se liší v závislosti od cílové země a samozřejmě délky pobytu. Aktuální podmínky najdete na webu www.workspaceeurope.cz.

Kdy může absolventská stáž začít?

Vaše stáž může začít nejdříve po vašem úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců od Vašich státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena).

Mám zájem. Jak se přihlásit?

Na stáž se můžete přihlásit přes webovou stránku www.workspaceeurope.cz. Přihlášky naleznete v sekci UTB Zlín.

Jaké budou další kroky?

Po ukončení výběrového řízení WorkSpace Europe bude následně kontaktovat studenty ohledně dalšího postupu a začne s nimi pracovat na organizaci stáže.

Pamatujte, abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit podle výše uvedených pokynů ještě během studia (před složením státnic) a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích.

Všechny podrobné informace najdete na www.workspaceeurope.cz

V případě dotazů nebo nejasností se s důvěrou obraťte na WorkSpace Europe.

Web: www.workspaceeurope.cz

Email: info@workspaceeurope.cz

Tel: +420 720 316 451

Kontakt UTB

Fakulty a součásti

Zavřít