Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Freemovers

Studijní pobyt

V rámci programu pro tzv. Freemover studenty mohou studenti UTB vyjet na studijní pobyt na libovolné instituci po celém světě. Studenti mohou využít buď stávající spolupráce UTB s konkrétní partnerskou institucí v zahraničí (viz partnerské instituce), nebo zvolit jinou zahraniční instituci podle svých preferencí.

Tento program je z podstatné části financován jednotlivými fakultami UTB, ověřte si prosím dostupnost finančních prostředků přímo u Vašeho fakultního koordinátora. Počet mobilit může být značně omezen.

Užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je náš webový portál xchange. Kvalitní rady a tipy pro zahraniční pobyt najdete i na webu Mladiinfo. Pokud vás láká Asie, určitě se podívejte na stránky Asia Exchange.

Podmínky studijního pobytu

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a musí mít řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student nemůže vycestovat jako Freemover do země svého trvalého pobytu.
 • Délka studijního pobytu je minimálně 1 měsíc a maximálně 12 měsíců.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
 • Student může v rámci programu Freemovers během svého studia na UTB vycestovat do zahraničí opakovaně.
 • Student si může podat přihlášku již v 1.ročníku bakalářského programu (plánují výjezd ve 2. ročníku) či ve 3. ročníku bakalářského programu (plánují výjezd v 1. ročníku magisterského programu)

Finanční podmínky

 • Student obdrží stipendium na základě  kalkulace výjezdu (počet dnů a výjezdní destinace). Financováno maximálně 6 měsíců z celé délky pobytu.
 • Tento program je z podstatné části financován ze strany Mezinárodního oddělení společně s jednotlivými fakultami UTB, ověřte si prosím dostupnost finančních prostředků přímo u Vašeho fakultního koordinátora. Počet mobilit může být značně omezen.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.
 • Každý vyjíždějící student může zažádat fakultu o spolufinancování pobytu v rámci programu Freemover prostředníctvím této žádosti. Žádost se projedná na fakultě a student může obdržet finanční prostředky navíc k výše uvedenému stipendiu.
 • Výběrová řízení (VŘ) na studijní pobyty v zahraničí jsou každoročně vypisována jednotlivými fakultami UTB v lednu/únoru (řádná VŘ), příp. září/říjnu (doplňková VŘ) příslušného roku (viz webové stránky fakulty).
 • Přihláška do vnitřního výběrového řízení UTB (v zápatí jsou uvedeny kontakty na fakultní koordniátory)

Úspěšní studenti se řídí pokyny uvedenými v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte) a také ve směrnici rektora č. 13/2023.

Všechny dokumenty akceptujeme ve formě naskenovaných kopií kromě Finanční dohody.

Veškeré dokumenty stáhnete ve formátu .pdf v Portálu UTB v záložce “ECTS”.

 • SAF – Student Application Form – slouží místo Acceptance Letter – dokument, kterým zahraniční instituce potvrzuje přijetí studenta UTB ke studiu na zahraniční instituci
 • LA – Learning Agreement – studijní smlouva uzavřená mezi studentem, vysílající institucí a přijímající zahraniční institucí
 • cestovní pojištění na dobu zahraničního pobytu
 • potvrzení o studiu na UTB na dobu zahraničního pobytu
 • ToRBM – Transcript of Records Befote the Mobility – výpis známek získaných na UTB. V některých případech je ToRBM požadován zahraniční institucí před výjezdem do zahraničí.
 • Finanční dohoda – Uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

K sepsání Finanční dohody (3-4 týdny před začátkem mobility) se dostavte na U13/161 kdykoli v úředních hodinách. S sebou přineste v papírové podobě:

 • Learning Agreement z Portálu UTB (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Student Application Form z Portálu UTB nebo Acceptance Letter (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Doklad nebo kopii dokladu o sjednaném zahraničním pojištění na celou délku studia v zahraničí
 • Potvrzení o studiu na UTB po dobu zahraniční stáže

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 13/2023.

 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od začátku studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB.
 • CH-LA – Changes to the Original Learning Agreementpo příjezdu do zahraničí se stává, že se neotevřou některé z Vámi zapsaných předmětů (musíte si tedy zvolit jiné předměty). Změny v předmětech můžete provádět do 1 měsíce od začátku studijního pobytu. V Portálu UTB smažete předměty, které studovat nebudete a přidáte předměty, které budete reálně studovat. Změny se propíší do dokumentu CH-LA – Changes to the Original Learning Agreement v Portálu.
 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od ukončení studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB
 • ToR – Transcript of Records – výpis známek získaných na zahraniční instituci po absolvování studijního pobytu. Vystavuje zahraniční instituce
 • SIToR – Sending Institution’s Transcript of Records / Doklad o uznání – dokument je generovaný Portálem po zadání výsledků zkoušek do Portálu na základě Vašeho Transcript of Records ze zahraniční instituce.
 • Závěrečná zpráva studenta – po ukončení mobility vyplňte recenzi na www.xchange.utb.cz

Před výjezdem

 • Finanční dohoda část 1. – uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

Během výjezdu

Po návratu ze zahraničí

 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci
 • Potvrzení o splnění dohodnutého studijního programu
 • ToR – Transcript of Records – výpis známek získaných na zahraniční instituci po absolvování studijního pobytu. Vystavuje zahraniční instituce
 • Potvrzení od přijímající instituce o zpracovávání bakalářské/diplomové práce a písemné hodnocení od zahraničního školitele (elektronicky, musí být uvedeno jméno, titul a pozice školitele).
 • Kopii diplomu
 • SIToR – Sending Institution’s Transcript of Records / Doklad o uznání – dokument je generovaný Portálem po zadání výsledků zkoušek do Portálu na základě Vašeho Transcript of Records ze zahraniční instituce.
 • Závěrečná zpráva studenta – po ukončení mobility vyplňte recenzi na www.xchange.utb.cz

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 13/2023.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení na e-mailu outgoing@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít