Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Všechny základní a obecné informace, které o naší univerzitě potřebujete pro studium vědět, naleznete v této části webových stránek. V podstránkách tak najdete informace jak o samotné univerzitě, tak i o možnostech studia a přijímání studentů na naší univerzitu.

Jméno a adresa

Oficiální název instituce a její sídlo, a to včetně dalších kontaktních údajů.

Akademický kalendář

Rozplánování aktuálního akademického roku.

Vedení a orgány instituce

Kdo se podílí na vedení instituce?

Obecný popis instituce

Kdo jsme a co nabízíme.

Přijímací řízení – obecné požadavky

Obecné informace k přijímacímu řízení.

Obecná pravidla pro uznávání předchozího vzdělání

Jaký je u nás obecný postup v případě žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, případně uznání části studia?

Obecné podmínky pro přijímání studentů a zápis do studia

Jaké jsou u nás obecné podmínky pro přijímání studentů a jejich zápis do studia?

Přidělování ECTS kreditů

Co ECTS kredit je a jaké jsou pravidla pro jeho přidělování?

Fakulty a součásti

Zavřít