UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Akademický kalendář

Akademický rok se dělí na dva semestry:

  • Zimní semestr (září – leden)
  • Letní semestr (únor – srpen)

Akademický rok 2019/2020 začíná 1. září 2019 a končí 31. srpna 2020.
Výuka v zimním semestru začíná 13. září 2019, v letním semestru 7. února 2020.

V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky, po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období (dle čl. 2 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně).

Rámcový časový plán výuky prezenční formy studia na UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019

Rámcový časový plán výuky na UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020

Zavřít

Fakulty a součásti