Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Akademický kalendář

Akademický rok se dělí na dva semestry:

  • Zimní semestr (září – leden)
  • Letní semestr (únor – srpen)

Akademický rok 2023/2024 začíná 1. září 2023 a končí 31. srpna 2024.
Výuka v zimním semestru začíná 15. září 2023, v letním semestru 2. února 2024.

V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky, po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období (dle čl. 2 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně).

Časový plán výuky

Rámcový časový plán výuky na UTB ve Zlíně pro akademický rok 2023/2024 je upraven Rozhodnutím rektora – RR/4/2023.

Fakulty a součásti

Zavřít