Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Přidělování ECTS kreditů

Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na UTB se užívá jednotný kreditový systém založený na Evropském systému převodu kreditů (European Credit Transfer Systém, dále jen ECTS), jehož znaky jsou:

  • jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia,
  • každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
  • zakončením předmětu (získáním zápočtu, získáním klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo vykonáním zkoušky po předchozím získání zápočtu) získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu,
  • kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
  • počet získaných kreditů je nástrojem pro kontrolu studia.

Více o podmínkách studia naleznete ve Studijním a zkušebním řádu UTB ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít