Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Povinně poskytované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní informace o subjektu
Název:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Důvod a způsob založení:Zákon č. 404/2000 Sb. o zřízení UTB ve Zlíně
Organizační struktura:viz struktura
veřejná vysoká škola
Kontaktní spojení
Korespondenční adresa:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
Adresa pro osobní návštěvu:Rektorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
(po předchozí domluvě)
Adresy fakult/součástí:kontakty
Úřední hodiny:Po – Pá 8 – 16 hodin
(po předchozí domluvě)
Telefonní číslo:576 038 120 (ústředna)
Číslo faxu:576 032 121
Adresa internetových stránek:www.utb.cz
Adresa e-podatelny:podatelna@utb.cz (Instrukce pro podávajícího)
Další adresy:kontakty
Případné platby lze poukázat:27 – 1925270277/0100
IČO:70883521
DIČ:CZ70883521
Seznamy dokumentů
Hlavní dokumenty:Statut UTB ve Zlíně, Dlouhodobý záměr
Další dokumenty:Úřední deska
Informace (žádost, příjem)
Žádost o informaci:lze podat v podatelně, formulář pro vyplnění žádosti
Příjem žádostí a další podání
Osobně:na podatelně či u příslušného pracovníka UTB
Elektronicky:elektronická podatelna (podatelna@utb.cz) (Instrukce pro podávajícího)
Další informace
Opravné prostředky:Rozhodnutí rektora č. 7/2017
Předpisy
Nejdůležitější předpisy:viz Zákony
Další vydané právní předpisy:viz Vnitřní předpisy
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací:viz Rozhodnutí rektora č. 7/2017 a jeho Příloha
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv:k dispozici na Právním oddělení
Výroční zpráva
VZ podle zákona 106/1999 Sb.viz Výroční zprávy

Fakulty a součásti

Zavřít