Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Vize univerzity

Naše univerzita je tu především pro studenty. Snažíme se, abychom jim poskytli co nejlepší podmínky pro co nejlepší přípravu na budoucí povolání.

S tímto cílem budujeme univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání, zajišťujeme kvalitní výzkum, rozvíjíme přirozené mezinárodní prostředí, a to při zachování sociální odpovědnosti uvnitř i navenek.

Mezinárodní prostředí pomáhají vytvářet zahraniční studenti, jichž je na UTB zhruba 10 % a pocházejí z celého světa. Čeští posluchači pak jsou vedeni k výuce angličtiny a dalších cizích jazyků. Maximálně jsou podporovány všechny formy mezinárodní spolupráce a snažíme se, aby každý student, který projeví zájem, mohl alespoň část studia absolvovat v zahraničí.

Naše škola pracuje v konceptu podnikatelské univerzity. Co to znamená? Že univerzita klade důraz na předměty zaměřené na podnikatelství a vede své posluchače k tomu, aby sami byli schopní zrealizovat své podnikatelské záměry. Také škola sama podniká a podporuje vznik start-upových firem svých absolventů. Takže posluchači, kteří v sobě mají podnikatelského ducha, se u nás cítí jako doma. Stejně intenzivně se ale věnujeme i studentům, kteří se do budoucna vidí spíše jako zaměstnanci v některé zavedené firmě nebo instituci. Jde nám o to, abychom každému posluchači pomohli rozvinout potenciál, který v něm je.

Fakulty a součásti

Zavřít