UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Základní informace

Vize

Naše univerzita je tu především pro studenty. Snažíme se, abychom jim poskytli co nejlepší podmínky pro co nejlepší přípravu na budoucí povolání.

S tímto cílem budujeme univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání, zajišťujeme kvalitní výzkum, rozvíjíme přirozené mezinárodní prostředí, a to při zachování sociální odpovědnosti uvnitř i navenek.

Mezinárodní prostředí pomáhají vytvářet zahraniční studenti, jichž je na UTB zhruba 10 % a pocházejí z celého světa. Čeští posluchači pak jsou vedeni k výuce angličtiny a dalších cizích jazyků. Maximálně jsou podporovány všechny formy mezinárodní spolupráce a snažíme se, aby každý student, který projeví zájem, mohl alespoň část studia absolvovat v zahraničí.

Naše škola pracuje v konceptu podnikatelské univerzity. Co to znamená? Že univerzita klade důraz na předměty zaměřené na podnikatelství a vede své posluchače k tomu, aby sami byli schopní zrealizovat své podnikatelské záměry. Také škola sama podniká a podporuje vznik start-upových firem svých absolventů. Takže posluchači, kteří v sobě mají podnikatelského ducha, se u nás cítí jako doma. Stejně intenzivně se ale věnujeme i studentům, kteří se do budoucna vidí spíše jako zaměstnanci v některé zavedené firmě nebo instituci. Jde nám o to, abychom každému posluchači pomohli rozvinout potenciál, který v něm je.

Zavřít

Fakulty a součásti