Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Symboly univerzity

Symboly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tvoří značka a znak, insignie, taláry, suchá pečeť, motto a fanfáry.

Značka a znak

Značka

Značka UTB se skládá ze stylizovaného symbolu knihy a názvu univerzity. Symbol graficky zjednodušuje stojící knihu (při pohledu shora), přičemž oranžová plocha – Pantone 1585 U (černá nebo šedá) – vykresluje desky a hřbet knihy, bílá plocha pak knižní blok. Kompozici doplňuje vržený stín ve tvaru klínu (vždy ve stejné barevnosti s deskami) za knihou, který uzavírá formát v horní části loga. Výtvarné řešení je inspirováno zlínskou funkcionalistickou architekturou, její typickou jednoduchostí a smyslem pro maximálně praktické využití prostoru. Úplnou tvář značky dotváří text napravo od symbolu. Ten nese název univerzity, její součásti nebo fakulty. Použité písmo Berlin CE Regular je zarovnáno nalevo.

Značku a jednotný vizuální styl univerzity navrhl MgA. Lumír Kajnar v roce 1999.

Podrobněji viz Oficiální loga UTB

Znak

Znak UTB představuje slavnostnější variantu loga. Symbol knihy je umístěn ve středu kruhu, jehož obvod lemuje v horní části latinský název univerzity UNIVERSITAS THOMAE BATA ZLINENSIS a v dolní části motto univerzity ERUDIRE ET CREARE. Texty jsou psány velkými písmeny Berlin CE Medium. Prostor mezi názvem a mottem univerzity vyplňuje čtvercový rozdělovník.

Insignie

Insignie UTB jsou tvořeny žezlem a řetězy.

Rektorské žezlo

Rektorské žezlo tvoří dřík a hlavice, jejímž základem je masivní kruh. V jeho horní části je z obou stran rozevřená kniha, ze které se šikmo vzhůru, do čtyř směrů, rozebíhají reliéfní pásy. Kniha zastupuje tradiční historické formy vzdělávání, pásy pokryté symboly a strukturami pak současné a budoucí formy komunikace a vzdělávacích systémů. Uprostřed kruhu je na koso osazen šedomodrý achát broušený do tvaru nepravidelné krychle, na kterém je odděleně a z obou stran vyryta devíza univerzity ERUDIRE ET CREARE. Na přední ploše kruhu je opis UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, na zadní jeho anglická mutace TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN. Hlavici od dříku oddělují dva ploché disky. Větší z nich má na horní straně tmavomodrý smalt, který, v kombinaci se žlutým kovem žezla, reprezentuje městské barvy Zlína. Další disky člení hladký dřík, který je v polovině opatřen závitem, což umožňuje dělení na dvě části. Délka žezla je 119 cm, materiál – mosaz zlacená. Autorem je akad. sochař Michal Vitanovský, realizace – Ateliér TIP Praha.

Rektorský řetěz

Rektorský řetěz tvoří řetěz – katéna a medaile, která je na ní zavěšená. Oboustranně ražená medaile o průměru 80 mm nese na averzu portrét Tomáše Bati en face a neuzavřený opis UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. V horní části reverzní strany je stylizovaný pohled do zaplněné univerzitní auly, ve spodní části je znak města Zlína provázený nápisem 1. 1. 2001.

Řetěz – katénu tvoří tři typy ražených článků pojednaných jednoduchým nefigurativním reliéfem. Centrální článek, na kterém je zavěšená medaile, stanovuje rozpon řetězu. Ten pokračuje dvěma typy řadových článků, kruhových a čtvercových, které se pravidelně střídají a jsou spojovány kroužky.

Rektorský řetěz je vyroben ze zlaceného stříbra. Autorem je akad. sochař Michal Vitanovský, ražbu a montáž provedla Štátna mincovňa v Kremnici.

Prorektorské řetězy

Prorektorské řetězy se liší od rektorského řetězu pouze použitým materiálem. Jsou vyrobeny ze stříbra.

Autorem je akad. sochař Michal Vitanovský, ražbu a montáž provedla Štátna mincovňa v Kremnici.

Taláry

Taláry jsou navrženy ve splývající siluetě v základní barevnosti červené, a to pro akademické funkcionáře – rektora, předsedu AS UTB a prorektory. Talár kvestora a kancléře má základní barevnost modrou.

Taláry jsou barevně akcentovány légou a lemováním rukávů, a to vždy v barevnosti kontrastující k barevnosti základní. Podtrhují vznešenost siluety a slavnostní charakter celku.

Zvolená barevnost je následující:

  • Rektor – červená a zlatá
  • Předseda AS UTB – červená a modrá
  • Prorektoři – červená a šedá
  • Kvestor – modrá a červená
  • Kancléř – modrá a šedá
  • Pedel – modrá

Tato barevnost je uplatněna i u pokrývek hlavy.

Materiál: imitace semiše

Suchá pečeť

Suchá pečeť vychází ze znaku UTB. Text po obvodu nahradila jak vizuálně, tak počtem liter, série 36 krátkých paprsků ve tvaru velkého I. Suchá pečeť je zhotovena z negativního ocelového razidla. Touto pečetí se označují dokumenty a osvědčuje se tak jejich originálnost. Jde především o diplomy absolventů UTB a jmenovací dekrety docentů. Průměr suché pečeti je 32 mm.

Dále lze používat suchou pečeť v osobní korespondenci představitelů univerzity a fakult (rektor a děkani), kdy zvyšuje vizuální kvalitu sdělení a dodává korespondenci formální charakter. V těchto případech velikost suché pečeti závisí na formátu papíru.

Motto

Motto UTB zní v latině „ERUDIRE ET CREARE”, v českém překladu „Vzdělávat a tvořit”. Vyjadřuje stručné krédo, se kterým se univerzita jako celek ztotožňuje a ke kterému se hlásí. Motto může být použito při slavnostních příležitostech jako jeden ze symbolů UTB.

Slavnostní fanfáry

Slavnostní fanfáry doprovázejí akademické obřady. Zkomponoval je hudební skladatel Jaroslav Bílý.

Fakulty a součásti

Zavřít