Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Studijní náležitosti

Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně (Část třetí: Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech).

Předměty doktorského studijního programu

  • výběr předmětů pro sestavení individuálního studijního plánu musí proběhnout po konzultaci se školitelem
  • konkrétní seznam předmětů doktorského studijního programu Materiálové vědy a inženýrství je možné stáhnout zde
  • konkrétní seznam předmětů doktorského studijního programu Nanotechnologie a pokročilé materiály je možné stáhnout zde

Plnění zkoušek dle ISP je třeba doložit zápisem ze zkoušky

Fakulty a součásti

Zavřít