Kontakty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Bc. Ivana Pejřová, Ph.D.
E-mail: pejrova@utb_cz
Tel.: 57 603 2067


Fakulta technologická
doc. RNDr. Petr  Ponížil, Ph.D.
E-mail: ponizil@ft_utb_cz
Tel.: 57 603 5114


Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
E-mail: popesko@utb_cz
Mobil: 734 281 598
Tel.: 57 603 2504


Fakulta multimediálních komunikací
MgA. Jana Dosoudilová
E-mail: dosoudilova@utb_cz
mobil: 734 795 681
Tel.: 57 603 4113


Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
E-mail: janacova@fai_utb_cz
Tel.: +420 57 603 5241


Fakulta humanitních studií
Mgr. Anna Krátká, Ph.D.
E-mail: kratka@fhs_utb_cz
Mobil: 725 508 554
Tel.: 57 603 8162; 57 603 2012


Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
E-mail: mtomastik@flkr_utb_cz
Mobil: 733 690 553
Tel.: 57 603 2094