Kontakty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Mgr. Jarmila Hřebíčková
E-mail: hrebickova@rektorat_utb_cz
Mobil: 724 646 744
Tel.: 57 603 2033


Fakulta technologická
doc. RNDr. Petr  Ponížil, Ph.D.
E-mail: ponizil@ft_utb_cz
Tel.: 57 603 5114


Fakulta managementu a ekonomiky
Ing. Michal Pilík, Ph.D.
E-mail: pilik@fame_utb_cz
Mobil: 734 222 016
Tel.: 57 603 2303


Fakulta multimediálních komunikací
Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.
E-mail: ojuraskova@fmk_utb_cz
mobil: 724209483
Tel.: 57 603 4435


Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
E-mail: janacova@fai_utb_cz
Tel.: +420 57 603 5241


Fakulta humanitních studií
Mgr. Anna Krátká, Ph.D.
E-mail: kratka@fhs_utb_cz
Mobil: 725 508 554
Tel.: 57 603 8162; 57 603 2012


Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Marek Tomaštík Ph.D.
E-mail: mtomastik@flkr_utb_cz
Tel.: 57 603 2088, 576032094