UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Aktuality

Pořádáme kurzy, odborná školení a workshopy ke zkvalitnění vztahů mezi studenty se specifickými potřebami, studenty intaktními a zaměstnanci UTB.

Dlouhodobé kurzy a workshopy v LS 2019

Posílení psychické odolnosti aneb sebepoznáním proti stresu

Workshop a individuální konzultace pro pracovníky UTB – psycholožka Mgr. Pavly Titěrové, MAMFC

Jak se bránit proti stresu

Workshop pro pracovníky UTB – psycholožka Mgr. Alice Kutnarové

Kurz znakového jazyka

Základy znakového jazyka pro komunikaci s neslyšícími – tlumočnice Renata Trávníčková

Jednodenní workshopy pro pracovníky UTB v LS 2019

Specifické poruchy učení – 14. a 15. 3. 2019

Podpůrná opatření pro studenty s diagnózou dyslexie, dysgrafie, dysortografie či dyskalkulie – doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Jednodenní workshopy pro studenty UTB v LS 2019

NázevDatumČasBudovaMístnost
Samostatný život s mentálním postižením19.02.201913:00 – 16:00U18301
Terapie zrakového postižení26.03.201914:00 – 17:00U18326
(Bez)bariérovost UTB12.04.201913:00 – 17:00U18301
Canisterapie v praxi16.04.201914:00 – 17:00U18305
Dramatická výchova a dramaterapie26.04.201912:00 – 15:00U18305
Zavřít

Fakulty a součásti