Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Aktuality

Pořádáme kurzy, odborná školení a workshopy ke zkvalitnění vztahů mezi studenty se specifickými potřebami, studenty intaktními a zaměstnanci UTB.

 • Canisterapie v praxi - Centrum pro studenty se specifickými potřebami Akademické poradny UTB ve Zlíně vás srdečně zve na seminář s názvem Canisterapie v praxi.
 • Samostatný pohyb a prostorová orientace osob se zrakovým postižením - Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se pro studenty UTB uskuteční workshop zaměřený na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. V rámci workshopu se seznámíte se základy průvodcovství osob s těžkým zrakovým postižením, chůzí s bílou holí a plánováním tras. A to jak na teoretické úrovni, tak především v praktické rovině s využitím […]
 • Zážitkem k porozumění - Srdečně vás zveme na interaktivní výstavu věnovanou zvuku, sluchu a životu lidí se sluchovým postižením. Přijďte nahlédnout do lidského ucha, zjistit, jak se šíří zvuk nebo se naučit základy znakového jazyka. Lépe poznat svět neslyšících můžete 3. až 5. října na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně v budově U18.

Některé dlouhodobé kurzy pro studenty a pracovníky UTB v letech 2018 – 2019

 • Kurz znakového jazyka
 • Jak se žije lidem se zrakovým postižením
 • Posílení psychické odolnosti
 • Skupina osobního rozvoje
 • Cesta k souladu
 • Společně to zvládneme
 • Strategie učení se cizímu jazyku

Některé workshopy, školení a semináře pro pracovníky UTB v letech 2018 – 2019

 • Typologie postižení studentů se specifickými potřebami
 • Zpřístupnění literatury pro studenty se specifickými potřebami
 • Zrakové postižení
 • Vzdělávací potřeby studentů s psychickými obtížemi
 • Student s dyslexií na vysoké škole
 • Cizí jazyk a student s dyslexií
 • Přístupnost objektů pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Cesta do hlubin študákovy duše
 • Student se sluchovým postižením

Fakulty a součásti

Zavřít