Kontakty a konzultační hodiny

Kde sídlíme?
Centrum sídlí v prostorách budovy U13 v hlavním vestibulu, kancelář č. 157 (JOB Centrum). Jeho provoz je organizačně zajišťován od září do června každého akademického roku. Poradenské služby jsou poskytovány na základě osobní žádosti klienta, zpravidla po telefonické či e-mailové domluvě. V případě individuální potřeby může tato činnost probíhat i mimo vymezené prostory.
Doporučujeme telefonickou či e-mailovou domluvu s pověřeným pracovníkem.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková - vojteskova@utb_cz
tel. 576 032 262, mob. 730 553 347

Konzultační hodiny v období ZS 2016/2017 - dle předchozí dohody kdykoli
(budova U13/424).

Den Čas (hod.) Místo konzultací
Úterý 8:00 - 12:00 157/U13
Pátek 9:00 - 14:00 418/U11

Fakultní koordinátoři a tutoři pro studenty se specifickými potřebami

 
  • FHS

koordinátor

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

marek@fhs_utb_cz

tutor

Ing. Pavla Lečbychová

lecbychova@fhs_utb_cz

  • FAME

koordinátor

 doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.  pilik@fame_utb_cz

tutor

 Hana Michlová

 michlova@fame_utb_cz

  • FT

koordinátor

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.

mrkvickova@ft_utb_cz

tutor

Ing. Romana Halašková

halaskova@ft_utb_cz

  • FMK

koordinátor

Ing.Lenka Harantová, Ph.D.

harantova@fmk_utb_cz

tutor

 Eva Prokopová

eprokopova@fmk_utb_cz

  • FAI

koordinátor

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

vojtesek@fai_utb_cz

tutor

 Marcela Sklenářová, DiS.

msklenarova@fai_utb_cz

  • FLKŘ

koordinátor

Ing.Slavomíra Vargová, Ph.D. 

vargova@flkr_utb_cz

tutor

 Ing. Věra Halabalová, Ph.D.

 halabalova@flkr_utb_cz