Počítačová síť na VŠ kolejích

Obecné informace

Informace o počítačové síti na VŠ kolejích a kontakty pro řešení problémů.

 

Pravidla provozu sítě

Přehled pravidel sítě, datových limitů a zásady slušného chování na síti.

 

Připojení do sítě a nastavení počítače

Informace, jak se můžete do sítě připojit, jaké technické vybavení k tomu potřebujete a jak nastavit počítač pro připojení do počítačové sítě na VŠ kolejích UTB ve Zlíně.

 

Postup aktivace datové přípojky

Informace jak aktivovat datovou přípojku na VŠ kolejích UTB ve Zlíně a řešení problémů s aktivací datové přípojky.