O nás

Mezinárodní aktivity, mobility a spolupráce patří mezi vysoké priority fakulty. Činnost v
této oblasti organizuje a řídí Oddělení vnějších vztahů FAI.

00_Uvodni retua.jpg

Mezi jeho základní činnosti patří:

 • mobility studentů/pracovníků do/ze zahraničí
 • zahraniční studenti na UTB (dlouhodobí, krátkodobí)
 • mezinárodní vzdělávací projekty
 • rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora činností vedoucích ke zvýšení míry internacionalizace na UTB
 • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními institucemi
 • prezentace UTB na mezinárodních vzdělávacích veletrzích / konferencích, partnerských univerzitách, spolupracujících institucích, ambasádách, apod.
 • příprava a realizace společných studijních programů
 • příprava a realizace vzdělávacích kurzů na UTB (čeština, čínština, ruština, apod.)
 • příprava a realizace letních škol na UTB
 • organizace mezinárodních aktivit na UTB (International Days, International Week, apod.)
 • vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
 • šíření dobrého jména univerzity v zahraničí a zvyšování prestiže UTB jako mezinárodně uznávané instituce